in-Novation Werkwijze

1. Startsessie met alle betrokkenen en ketenpartners, waarbij de klokken gelijk worden gezet.
.

2. In deze fase leren we onze huidige, potentiële klanten en hun omgeving door en door kennen.
.

3. Vanuit de ervaring en kennis van alle betrokken partijen verzamelen we waardevolle ideeën.
.

4. Met de kennis en ideeën uit de andere fasen, komen we met een multidisciplinair team tot kansrijke oplossingen voor de dilemma’s waar onze klanten tegenaan lopen.
.

5. Na een toets met de opdrachtgevers, wordt de potentiële waarde voor klanten en de organisatie aan de hand van een passend business model ingeschat.
.

6. De prototypes groeien uit tot serieuze pilots.
.

7. De pilot wordt doorontwikkeld tot er een goede business case uit komt.
.

8. Bij een positieve business case wordt de dienst of product opgeschaald en uitgerold.
.

9. Bij een minder positieve business case worden de bruikbare onderdelen van het idee gerecycled voor nieuwe ideeën en prototypes.
.