Samen sociale vraagstukken oplossen

Social design is het onderzoeken en ontwerpen van oplossingen voor verschillende complexe, sociale vraagstukken. Het gaat er daarbij om maatschappelijke thema’s, waar mensen buiten de boot vallen, te erkennen en voor deze thema’s samen oplossingen te bedenken.

Social design zien we dan ook terug in projecten rondom complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals schuldproblematiek, eenzaamheid, jeugdproblematiek, gezondheidsvraagstukken, klimaatadaptatie, en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.

In dit soort vraagstukken zitten vaak onbenoemde drempels, waardoor mensen niet de hulpverlening of ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Denk hierbij aan schaamte of aan een taalbarrière. In onze oplossingen richten we op het wegnemen van deze drempels.

Social design, wat houdt het in?

Social design bestaat uit een ontwerpproces op basis van design thinking en gebruikt daarbij dezelfde methoden en tools. De behoeften van alle stakeholders is bij social design een hele belangrijke basis, het begint met het ophalen van deze behoeften in het veld, om te snappen wat voor belemmeringen en drempels er zijn.

Het onderwerp van social design is een complex maatschappelijk vraagstuk waar ambtenaren en organisaties in zijn vastgelopen. Het gaat hierbij om maatschappelijke problemen, waar je met een analytische aanpak niet meer verder komt en waar je met veel onderzoek ook niet automatisch tot de beste oplossing komt.

Door de context te verbreden en het probleem vanuit een breder perspectief te bekijken, worden middels social design oplossingen bedacht en uitgeprobeerd, om hiervan samen met alle betrokkenen te leren. Zo worden vernieuwende oplossingen ontwikkeld.

in-Novation en social design

in-Novation heeft verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld Humankind, kunnen helpen bij het verbeteren en ontwerpen van dienstverleningsprojecten.

Ingrid Wendel heeft op het gebied van social design onder andere de gemeente Amsterdam ondersteund bij het verbeteren van hun kwijtscheldingsprocedure. Daarnaast heeft ze organisaties als Topsector Energie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) bij verschillende projecten op het gebied van social design begeleid.

In onze werkwijze leven we ons eerst in de problemen van de burgers en bewoners in, om daarna met alle stakeholders gezamenlijk in co-creatie nieuwe dienstverlening te ontwikkelen.

Lees meer over wat we doen voor onze klanten

in-Novation @ your service

in-Novation helpt ook jou en je team bij het oplossen van knelpunten binnen maatschappelijke thema’s. We helpen om drempels te definiëren, oplossingen te bedenken en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Of ken jij een partij waarvoor wij van waarde zouden kunnen zijn?
Neem contact op voor een vrijblijvend verkennend (online) gesprek.
Mail: info@in-novation.nl of bel:  +31 6 170 28 312