Wij helpen je te vernieuwen

…vanuit de kracht van jouw organisatie, ketenpartners en klanten.

De in-Novation werkwijze is een combinatie tussen design thinking en erkende marketing en bedrijfskundige methoden.

De methoden geven inzicht in het gedrag en de belangrijke momenten van (potentiële) klanten. Met deze kennis én de wijsheid van medewerkers en experts in de keten, (her)ontwerpen we gezamenlijk dienstverlening, vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Plan een gratis consult

De in-Novation werkwijze

in-Novation Werkwijze

1. Startsessie met alle betrokkenen en ketenpartners, waarbij de klokken gelijk worden gezet.
.

2. In deze fase leren we onze huidige, potentiële klanten en hun omgeving door en door kennen.
.

3. Vanuit de ervaring en kennis van alle betrokken partijen verzamelen we waardevolle ideeën.
.

4. Met de kennis en ideeën uit de andere fasen, komen we met een multidisciplinair team tot kansrijke oplossingen voor de dilemma’s waar onze klanten tegenaan lopen.
.

5. Na een toets met de opdrachtgevers, wordt de potentiële waarde voor klanten en de organisatie aan de hand van een passend business model ingeschat.
.

6. De prototypes groeien uit tot serieuze pilots.
.

7. De pilot wordt doorontwikkeld tot er een goede business case uit komt.
.

8. Bij een positieve business case wordt de dienst of product opgeschaald en uitgerold.
.

9. Bij een minder positieve business case worden de bruikbare onderdelen van het idee gerecycled voor nieuwe ideeën en prototypes.
.

Klik op de gele bolletjes voor meer informatie.

 

Stap 1

Startsessie met de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders om de gezamenlijke opdracht te framen.

 

Stap 2

In deze fase leren we het huidige (as-is) gedrag, de omgeving en de behoeften van (potentiële) klanten kennen. Op basis daarvan gaan we met de opdrachtgever(s) bedenken hoe de gewenste situatie (to-be) eruit moet zien.

 

Stap 3

Tussen de huidige (as-is) en gewenste (to-be) situatie zitten discrepanties. Om de gewenste situatie te bereiken brainstormen we in co-creatie met klanten, medewerkers en experts in de keten voor ideeën en oplossingen.

 

Stap 4

De kansrijke ideeën worden uitgewerkt tot een concept, en getoetst en geoptimaliseerd bij eindgebruikers tot we impactvolle oplossingen hebben die aan de behoeften van de klanten voldoen.

 

Stap 5

De opdrachtgevers kiezen 1 á 2 oplossingen, waarvoor we samen een inschatting maken van de haalbaarheid en schaalbaarheid. We kijken naar mogelijke organisatorische vormen en geldstromen.

 

Stap 6

De meest waardevolle en haalbare oplossingen worden uitgewerkt in concepten voor prototypes en pilots om de concepten uit te proberen.

 

Stap 7

Na een periode van prototypes en pilots uitproberen en optimaliseren worden voor verschillende scenarios business cases uitgewerkt. Op basis daarvan wordt besloten welk concept voor dienstverlening wordt geïmplementeerd.

Resultaatgericht samenwerken

De in-Novation werkwijze levert het beste resultaat wanneer er sprake is van een constante betrokkenheid en samenwerking tussen in-Novation (als facilitator van het proces), de eindgebruikers en de inhoudelijke experts.

Onze werkwijze kan ingezet worden op project of interim basis. Met een inzet van gemiddeld 1½ tot 2 werkdagen per week gaan we daarbij uit van gemiddeld 3 maanden tot aan de conceptontwikkeling en 6 maanden tot een prototype ontwerp.