Wij helpen je te vernieuwen

…vanuit de kracht van jouw organisatie, ketenpartners en klanten.

De in-Novation werkwijze is een combinatie tussen Agile Design Thinking en erkende marketing en bedrijfskundige methoden. Door het combineren van deze kennis en technieken creëren we, in samenwerking met alle betrokken partijen, nieuwe succesvolle service concepten.

Wij helpen organisaties oog te hebben voor gedrag, behoeftes en belangrijke momenten van (potentiële) klanten aan de hand van Customer Journeys en Design Research methodes. Met deze kennis én de wijsheid van medewerkers en experts in de keten, (her)ontwerpen we samen de dienstverlening vanuit perspectief van de eindgebruiker.

De in-Novation werkwijze

in-Novation Werkwijze

1. Startsessie met alle betrokkenen en ketenpartners, waarbij de klokken gelijk worden gezet.
.

2. In deze fase leren we onze huidige, potentiële klanten en hun omgeving door en door kennen.
.

3. Vanuit de ervaring en kennis van alle betrokken partijen verzamelen we waardevolle ideeën.
.

4. Met de kennis en ideeën uit de andere fasen, komen we met een multidisciplinair team tot kansrijke oplossingen voor de dilemma’s waar onze klanten tegenaan lopen.
.

5. Na een toets met de opdrachtgevers, wordt de potentiële waarde voor klanten en de organisatie aan de hand van een passend business model ingeschat.
.

6. De prototypes groeien uit tot serieuze pilots.
.

7. De pilot wordt doorontwikkeld tot er een goede business case uit komt.
.

8. Bij een positieve business case wordt de dienst of product opgeschaald en uitgerold.
.

9. Bij een minder positieve business case worden de bruikbare onderdelen van het idee gerecycled voor nieuwe ideeën en prototypes.
.

Klik op de gele bolletjes voor meer informatie.

 

Stap 1

Startsessie met de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders om de gezamenlijke opdracht te framen.

 

Stap 2

In deze fase leren we het huidige (as-is) gedrag, de omgeving en de behoeften van (potentiële) klanten kennen. Op basis daarvan gaan we in gesprek met de opdrachtgever(s) over de gewenste situatie (to-be).

 

Stap 3

Tussen de huidige (as-is) en gewenste (to-be) situatie zitten dilemma’s en aandachtsgebieden. Daarvoor halen we ideeën op bij klanten, medewerkers en experts in de keten.

 

Stap 4

De kansrijke ideeën worden uitgewerkt tot een concept, en getoetst en geoptimaliseerd bij eindgebruikers tot we impactvolle oplossingen hebben voor de dilemma’s waar de klanten tegenaan lopen.

 

Stap 5

De opdrachtgever(s) kiezen 1 á 2 oplossingen, waarvoor we samen naar de haalbaarheid en manier van organiseren kijken. We kijken naar mogelijke organisatorische vormen en geldstromen.

 

Stap 6

De meest waardevolle en haalbare oplossingen worden uitgewerkt in concepten voor prototypes en pilots om de concepten uit te proberen.

 

Stap 7

Na een periode van prototypes en pilots uitproberen en optimaliseren worden voor verschillende scenarios business cases uitgewerkt. Op basis daarvan wordt besloten welk concept voor dienstverlening wordt geïmplementeerd.

Resultaatgericht samenwerken

De in-Novation werkwijze levet het beste resultaat wanneer er sprake is van een constante betrokkenheid en samenwerking tussen in-Novation (als facilitator van het proces), de opdrachtgever(s) en de inhoudelijke experts.

Onze werkwijze kan ingezet worden op project of interim basis, met een inzet van gemiddeld 1½ tot 2 werkdagen per week, voor minimaal een half jaar.

Wij bieden daarnaast ook een samenwerking aan waarbij in-Novation de opdracht krijgt om alleen oplossingen te (her)ontwerpen, wat een gemiddelde doorlooptijd heeft van 3 maanden.