Wij helpen je te vernieuwen vanuit de kracht van jouw organisatie, ketenpartners en klanten.

De in-Novation werkwijze is een combinatie tussen agile design thinking en erkende marketing en bedrijfskundige methoden. Door het combineren van deze kennis en technieken creëren we, in samenwerking met alle betrokken partijen, nieuwe succesvolle service concepten.

Klik op de gele bolletjes voor meer informatie.

in-Novation Werkwijze

1. Startsessie met alle betrokkenen en ketenpartners, waarbij de klokken gelijk worden gezet.
.

2. In deze fase leren we onze huidige, potentiële klanten en hun omgeving door en door kennen.
.

3. Vanuit de ervaring en kennis van alle betrokken partijen verzamelen we waardevolle ideeën.
.

4. Met de kennis en ideeën uit de andere fasen, komen we met een multidisciplinair team tot kansrijke oplossingen voor de dilemma’s waar onze klanten tegenaan lopen.
.

5. Na een toets met de opdrachtgevers, wordt de potentiële waarde voor klanten en de organisatie aan de hand van een passend business model ingeschat.
.

6. De prototypes groeien uit tot serieuze pilots.
.

7. De pilot wordt doorontwikkeld tot er een goede business case uit komt.
.

8. Bij een positieve business case wordt de dienst of product opgeschaald en uitgerold.
.

9. Bij een minder positieve business case worden de bruikbare onderdelen van het idee gerecycled voor nieuwe ideeën en prototypes.
.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?