Energietransitie en elektrisch rijden

Wij brengen de energietransitie dichter bij de mensen. Het gaat hierbij niet om de technische producten zoals elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen, maar om dat we deze technieken en producten inzetten om behoeften en knelpunten van burgers of zakelijke partijen met elkaar te verbinden.

Elektrisch rijden, meer dan een modeverschijnsel

Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen, moet in 2050 de inzet van fossiele brandstoffen tot nul gereduceerd zijn. Ook voor transport en verkeer betekent dit overstappen op duurzame energiebronnen. Elektrisch rijden is volop in ontwikkeling.

Het tegengaan van de opwarming en het behalen van de klimaatdoelstellingen, betekent voor iedereen een verandering in gedrag. Dat creëert weer nieuwe behoeftes, diensten en business modellen. En daar helpen wij onze klanten mee.

in-Novation en elektrisch rijden

Elektrisch rijden wordt steeds meer een vertrouwd beeld op straat. Als je dan met een helikopterview naar elektrisch rijden kijkt, zie je dat de oorspronkelijke benzine-rijder vol vertrouwen en vaak onwetend in zijn of haar nieuwe, elektrische auto stapt. Ze gaan ervan uit dat ze netjes door het gewenningsproces worden geleid. Helaas… is dit vaak niet het geval.

De markt voor elektrisch rijden en de infrastructuur is nog volop in beweging. De techniek zelf, afspraken en regelgeving, maar ook praktische zaken zoals het laden en betalen is nog sterk in ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat de klanttevredenheid onder druk komt te staan. Als zeer ervaren customer experience experts en service designers evalueren en ontwikkelen we bij in-Novation concepten en diensten die deel zijn van de energie-transitie, met name het elektrisch rijden.

Ervaring en expertise

Door goed naar eindgebruikers te luisteren en ze te observeren, loopt Total eDrive vandaag een stapje voor op de markt. Total eDrive was als eerste op de markt met de propositie Vroaming, waarbij, onder de begeleiding van in-Novation, de intransparante prijzen voor het laden onderweg aangepakt werd en er nu een vaste prijs voor overal laden aangeboden wordt.

Bij in-Novation weten we wat een elektrisch rijder nodig heeft en hoe de autobranche, de markt voor laadoplossingen, en de energiemarkt in elkaar zit en zich ontwikkelt. Inmiddels hebben we voor meerdere gerenommeerde partijen nieuwe diensten en klantreizen ontwikkeld binnen de markt voor elektrisch rijden.

Lees meer over wat we doen voor onze klanten

in-Novation @ your service

In-Novation helpt ook jou en je team bij het opsporen van knelpunten in jouw klantreis en beleving. We helpen om deze te verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen.

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Ken jij een partij waarvoor wij van waarde zouden kunnen zijn? Neem contact op voor een vrijblijvend verkennend (online) gesprek.

Mail: info@in-novation.nl of bel:  +31 617028312